Persondatapolitik for Tømrermester Michael Eskemose ApS

Som led i indgåelsen af en aftale om udførsel af tømrer- samt anden forefaldende arbejde behandler Tømrermester Michael Eskemose ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig som kunde en række oplysninger.

Tømrermester Michael Eskemose ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Tømrermester Michael Eskemose ApS

Lunde Bygade 133, 5450 Otterup

Telefon 21 29 17 69

Cvr.nr. 31577696

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm. Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder eller eksterne rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres. Det skal oplyse, at Tømrermester Michael Eskemose ApS ikke overfører dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er).

Til brug for opfyldelse af aftalen med dig kan Tømrermester Michael Eskemose ApS indsamle almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

Tømrermester Michael Eskemose ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrermester Michael Eskemose ApS behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

Retten til indsigelse

Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrermester Michael Eskemose ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tømrermester Michael Eskemose.​

Firmainformation​

Tømrermester Michael Eskemose ApS

Lunde Bygade 133, 5450 Otterup

​Telefon: 21 29 17 69

Send e-mail

facebook-roundFind os på Facebook

CVR: 31577969

Forbrugerinformation​

Opstår der problemer i forbindelse med vores arbejde, så kan du henvende dig til Byggeriets Ankenævn.